Community Service

Fyra gånger i veckan kommer nu elever från en internationell skola och gör community service på Villa Esperanza. De assisterar lärarna i klassrummen, och anordnar aktiviteter på skolgården.

HelenadeBragança-8-640x426
De är till oerhörd hjälp. Snart möter jag föräldraföreningen för denna skola, för att tala om hur vi bäst kan samarbeta framöver. Ju mer tid jag spenderar här, desto mer förstår jag komplexiteten i skolans och områdets problem. Lärarna har arbetat med överfyllda klasser, gratis i tre år – de är trötta. Föräldrarna är nästan uteslutande analfabeter. Även om de skulle vilja, så kan de inte kan hjälpa sina barn med läxorna. Dessa barn behöver äldre förebilder, och jag hoppas att dessa studenter ska kunna fungera som det.

HelenadeBragança-13-640x426

Gymnastik och fysisk aktivitet på skolgården.

HelenadeBragança-15-640x426

 Glada, glada barn.

11-12, och något år kvar i skolan, tänker jag. Sedan skall ni börja jobba, somliga av er kommer att bli gravida. Tänk ändå om jag haft möjlighet att ge några av er stipendier till vidareutbildning.

TACK, Helena Kubicka de Braganca, för ditt bidrag med underbara bilder från skolan.